ຢາຂ້າແມງໄມ້

ສະບາຍດີ, ມາປຶກສາຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ!